معرفی کمپین

کمپین اخلاق حرفه ای مهندسی به منظور گسترش اصول حرفه ای و اشاعه هر چه بیشتر اخلاقیات در جامعه مهندسی کشور در مرداد ماه 94 و در آستانه برگزاری نخستین همایش ملی توسعه مهندسی با رویکرد اخلاق حرفه ای تشکیل گردیده و با وجود گذشت زمانی کوتاه، مسئولان متعدد دولتی، هیئت‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌های کشور و تعداد بسیاری از اعضا حقیقی به این کمپین پیوسته اند تا در تحقق هر چه بهتر اهداف و اجرای برنامه های مختلف این کمپین مشارکت نموده و سهم خود را در اعتلای مهندسی و ارتقای جایگاه مهندسان ساختمان در جامعه ایفا نمایند.

اهداف هفتگانه کمپین اخلاق حرفه ای مهندسی

  • تقویت اصول اخلاق حرفه ای و افزایش اعتماد عمومی به جامعه مهندسی
  • ایجاد پایگاهی دائمی جهت گفتگو پیرامون مسائل اخلاق حرفه ای مهندسی
  • همکاری با مراجع دولتی و رسمی در بسط و توسعه اخلاق حرفه ای مهندسی
  • دعوت از اساتید و تجمیع نظرات ایشان در بررسی مسائل اخلاق حرفه ای مهندسی
  • هم افزایی و به مشارکت طلبیدن اعضای جامعه مهندسی در ارتقای اصول اخلاق حرفه ای مهندسی
  • ارزیابی و آگاهی بخشی در خصوص آسیب ها و تهدیدات عمومی در عدم رعایت اخلاق حرفه ای مهندسی
  • حمایت از مهندسان اخلاق مدار در برابر مواضع ضد اخلاقی کارفرمایان و موانع رعایت اخلاق حرفه ای مهندسی

Please publish modules in offcanvas position.